Oferta

Księgowość w biurze rachunkowym G & P w Legnicy

Biuro zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Za pojęciem tym kryje się szereg zadań, których solidne wykonanie jest naszym przesłaniem. Zapraszamy do naszej księgowości w Legnicy.

Spośród świadczonych przez biuro rachunkowe usług, wymienię kilka najważniejszych.  Należą do nich:

 

 1. Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych (zakładanie ksiąg, opracowywanie i wdrażanie zakładowego planu kont oraz zasad rachunkowości, rzetelna rejestracja zdarzeń gospodarczych).
 2. Prowadzenie wszystkich rodzajów uproszczonych ewidencji podatkowych, takich jak:
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.
 3. Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT), w tym transakcje wewnątrzunijne, eksport,

 4. Sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT od wydatków na cele mieszkaniowe,
 5. Obsługa kadrowa oraz płac pracowników, w tym rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym,
 6. Rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym właścicieli firm, udziałowców, wspólników.
 7.  Współpraca ze specjalistami w zakresie BHP i ubezpieczeń.
 8. Reprezentowanie Klienta przed organami kontroli skarbowej i ZUS.
 9. Doradztwo podatkowe.
 10. Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.

 

Ofertę naszą kierujemy do wszystkich podmiotów gospodarczych, a więc zarówno do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, do spółek prawa handlowego i cywilnego, jak również do osób fizycznych rozliczających podatki PIT czy VAT.

 

Mamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych.