Rozliczenie PIT za rok 2019 – o jakich ulgach warto pamiętać?

 

Zanim zaczniemy wypełniać rozliczenie PIT za rok 2019, warto sprawdzić, jakie ulgi nas dotyczą. W ten sposób możemy zmniejszyć nasz podatek i realnie wpłynąć na zwrot, który otrzymamy od urzędu skarbowego. W dzisiejszym tekście precyzujemy najpopularniejsze rodzaje ulg (odliczane od dochodu i od podatku). Niewiedza kosztuje, dlatego nieopłacalne jest ignorowanie tych kwestii. Poniżej przedstawiamy garść cennych informacji, dzięki którym każdy podatnik będzie z większą świadomością wypełniał swoją deklarację.

 

 

Rozliczenie PIT – najpopularniejsze rodzaje ulg 

 

  • Ulga internetowa

Dotyczy właściwie każdego, bo obecnie trudno znaleźć osobę, która nie używa w domu lub w mieszkaniu internetu. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy wypełniający PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Za rok 2019 maksymalna kwota ulgi, o którą podatnik może pomniejszyć swój dochód, wynosi 760 zł na osobę. Podstawą dla takiego odpisu są faktury od dostawcy internetu. Tutaj jednak należy pamiętać o jednej ważnej kwestii. Coraz częściej internet zakupuje się w pakiecie z innymi usługami (np. z telewizją lub platformą streamingową). Jeśli ubiegamy się o ulgę z tytułu korzystania z internetu, powinniśmy zadbać, aby na fakturze zawarta była kwota ponoszona konkretnie za internet. Ulga przysługuje każdej osobie, która ponosi wydatki na internet, i na którą podpisana jest umowa z dostawcą. Odliczyć ją mogą tylko osoby, które albo jeszcze nigdy jej nie odliczały, albo odliczały ją pierwszy raz w 2018r.

 

  • Ulga rehabilitacyjna

Skorzystać z niej mogą osoby niepełnosprawne oraz ci, na których utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna. Ulgę odlicza się od różnego rodzaju wydatków, poniesionych w związku z rehabilitacją oraz od innych wydatków powiązanych z działaniami mającymi poprawić wykonywanie czynności życiowych. Aby starać się o ulgę, konieczne jest dołączenie do deklaracji podatkowej załącznika PIT/O. Oprócz tego należy zadbać o to, aby mieć konkretne dokumenty. Nie jest konieczne ich dołączanie do rozliczenia PIT, ale, w razie kontroli, należy je posiadać przez pięć lat od końca roku podatkowego, w którym składało się deklarację. Do takich dokumentów zalicza się:

  • dowody, które potwierdzają zadeklarowane wydatki na cele rehabilitacyjne;
  • dowód, poświadczający niepełnosprawność podatnika;
  • dowód pokrewieństwa z osobą posiadającą niepełnosprawność.

 

  • Ulga prorodzinna (inaczej: ulga na dziecko)

W rozliczeniach PIT z tą ulgą można spotkać najczęściej. Dotyczy ona rodziców, również rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych. Tutaj należy zaznaczyć, że nie wystarczy sama władza rodzicielska; trzeba rzeczywiście ją sprawować, czyli wychowywać dziecko. Ulga jest nielimitowana w stosunku do liczby dzieci podatnika, a jej kwota jest zależna od tej liczby. Wielkość ulgi nie może przekraczać składek, które poniosło się na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, i które ulegają odliczeniu. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli podatnik jest w związku małżeńskim, to taka para dostaje jedną ulgę podatkową. Osoba ubiegająca się o ulgę na dziecko powinna być w stanie przedstawić odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o tym, że dziecko się uczy oraz potwierdzenie bycia opiekunem.

 

  • Ulga na krwiodawców

Oddawanie krwi, w świetle prawa podatkowego, rozumiana jest jako darowizna. Za krwiodawcę uznaje się więc osobę, która oddała krew darmowo podmiotowi, który oficjalnie realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Wielkość ulgi uzależniona jest od ilości oddanej krwi i osocza. Wysokość ulgi nie może przekraczać 6 procent dochodu, który podatnik wskazuje w rozliczeniu PIT.

 

 

kalkulator, długopis i kartka na stole

 

 

Ulgi dla przedsiębiorców – pomoc oferowana przez biuro rachunkowe

 

Powyżej wspomniane ulgi cieszą się największą popularnością w rozliczeniach PIT-28, 26, 27. Jeśli mamy działalność gospodarczą, warto zdawać sobie sprawę z szeregu ulg dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest ulga na start. Może z niej skorzystać osoba, która pierwszy raz zakłada działalność gospodarczą, albo podejmuje ją znowu, po okresie zawieszenia wynoszącym co najmniej 60 dni. Z kolei ulga na innowacje daje prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów, które poniesione zostały przez właściciela firmy na szeroko rozumianą działalność badawczo-rozwojową (zaliczają się do niej badania podstawowe, stosowane, przemysłowe). Przedsiębiorca skorzystać może również m.in. z ulgowej stawki podatku CIT dla małych podatników.

 

Kwestia ulg podatkowych dla przedsiębiorcy, zakres ich wykorzystania, warunki, które trzeba spełnić i inne informacje określające to, czy właściciel firmy może się ubiegać o ulgę – wszystkimi tymi informacjami dysponuje dobre biuro rachunkowe. Zanim przystąpimy więc do wypełniania deklaracji PIT, warto skontaktować się z firmą, która prowadzi dla nas księgowość lub poszukać innego biura rachunkowego, świadczącego kompetentne doradztwo dla przedsiębiorców. To ważne, bo praktycznie każdego roku przepisy podatkowe ulegają pewnym zmianom. Pomoc doświadczonej firmy zajmującej się wsparciem finansowo-księgowym może być nieoceniona zarówno dla raczkujących przedsiębiorstw, jak i tych, prowadzących rozległą działalność.